Werkwijze

De Sterkplaats heeft vier pijlers, te weten: 

  • coaching op gebied van verlies- en rouwverwerking,
  • voorlichting voor opvoeders en professionals over rouwverwerking bij kinderen,
  • het maken van knuffels (goodmourninghippo) die kinderen met een verlieservaring een steuntje in de rug kunnen geven.
  • het spreken tijdens een uitvaart, ook vanuit een christelijke identiteit